Tuyển dụng

Địa điểm

Khối

 

Stt
Vị trí tuyển dụng
Địa điểm
Khối
Ngày hết hạn
1
Tp Hồ Chí Minh
Quản lý
25/01/2019
2
Tp Hồ Chí Minh
Kinh doanh
25/01/2019